Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:12 09:57 09:47
10
11
12
13 13:37
14 14:12
15 15:42
16 16:37
17
18 18:17
19
20 20:12