Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:28
8
9
10 10:13 10:43 10:38
11
12
13
14 14:28
15 15:28
16 16:18
17 17:23
18
19 19:03
20
21 21:03