Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:03 10:48 10:38
11
12
13
14 14:28
15 15:03
16 16:33
17 17:28
18
19 19:08
20
21 21:03