Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:04 10:49 10:39
11
12
13
14 14:29
15 15:04
16 16:34
17 17:29
18
19 19:09
20
21 21:04