Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
5η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:58
9 09:43 09:33
10
11
12
13 13:23 13:58
14
15 15:28
16 16:23
17
18 18:03
19 19:58