Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
7η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:25
7
8
9 09:10 09:40 09:35
10
11
12
13 13:25
14 14:25
15 15:15
16 16:20
17
18 18:00
19
20 20:00