Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:01 09:46 09:36
10
11
12
13 13:26
14 14:01
15 15:31
16 16:26
17
18 18:06
19
20 20:01