Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:03 09:48 09:38
10
11
12
13 13:28
14 14:03
15 15:33
16 16:28
17
18 18:08
19
20 20:03