Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:12 10:57 10:47
11
12
13
14 14:37
15 15:12
16 16:42
17 17:37
18
19 19:17
20
21 21:12