Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:14 10:59 10:49
11
12
13
14 14:39
15 15:14
16 16:44
17 17:39
18
19 19:19
20
21 21:14