Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:16 10:51
11 11:01
12
13
14 14:41
15 15:16
16 16:46
17 17:41
18
19 19:21
20
21 21:16