Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:42
8
9
10 10:27 10:57 10:52
11
12
13
14 14:42
15 15:42
16 16:32
17 17:37
18
19 19:17
20
21 21:17