Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:52
9 09:37 09:27
10
11
12
13 13:17 13:52
14
15 15:22
16 16:17
17 17:57
18
19 19:52