Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:21
7
8
9 09:06 09:36 09:31
10
11
12
13 13:21
14 14:21
15 15:11
16 16:16
17 17:56
18
19 19:56