Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:55
9 09:40 09:30
10
11
12
13 13:20 13:55
14
15 15:25
16 16:20
17
18 18:00
19 19:55