Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΣΤΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:22
7
8
9 09:07 09:37 09:32
10
11
12
13 13:22
14 14:22
15 15:12
16 16:17
17 17:57
18
19 19:57