Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΝΙΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:44
8
9
10 10:29 10:59 10:54
11
12
13
14 14:44
15 15:44
16 16:34
17 17:39
18
19 19:19
20
21 21:19