Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
6η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:17 10:52
11 11:02
12
13
14 14:42
15 15:17
16 16:47
17 17:42
18
19 19:22
20
21 21:17