Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:18 10:53
11 11:03
12
13
14 14:43
15 15:18
16 16:48
17 17:43
18
19 19:23
20
21 21:18