Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΣΤΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 01:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:19 10:54
11 11:04
12
13
14 14:44
15 15:19
16 16:49
17 17:44
18
19 19:24
20
21 21:19