Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΣΤΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 01:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:50
8
9
10 10:35
11 11:05 11:00
12
13
14 14:50
15 15:50
16 16:40
17 17:45
18
19 19:25
20
21 21:25