Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 01:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:20 10:55
11 11:05
12
13
14 14:45
15 15:20
16 16:50
17 17:45
18
19 19:25
20
21 21:20