Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:22 10:57
11 11:07
12
13
14 14:47
15 15:22
16 16:52
17 17:47
18
19 19:27
20
21 21:22