Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:56
9 09:41 09:31
10
11
12
13 13:21 13:56
14
15 15:26
16 16:21
17
18 18:01
19 19:56