Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:57
9 09:42 09:32
10
11
12
13 13:22 13:57
14
15 15:27
16 16:22
17
18 18:02
19 19:57