Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:46
7
8
9 09:31 09:56
10 10:01
11
12
13 13:46
14 14:46
15 15:36
16 16:41
17
18 18:21
19
20 20:21