Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:18 09:53
10 10:03
11
12
13 13:43
14 14:18
15 15:48
16 16:43
17
18 18:23
19
20 20:18