Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:17 09:52
10 10:02
11
12
13 13:42
14 14:17
15 15:47
16 16:42
17
18 18:22
19
20 20:17