Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:20 09:55
10 10:05
11
12
13 13:45
14 14:20
15 15:50
16 16:45
17
18 18:25
19
20 20:20