Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:21 09:56
10 10:06
11
12
13 13:46
14 14:21
15 15:51
16 16:46
17
18 18:26
19
20 20:21