Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:22 09:57
10 10:07
11
12
13 13:47
14 14:22
15 15:52
16 16:47
17
18 18:27
19
20 20:22