Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ 535 (Χρόνος από αφετηρία: 01:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:26
8
9
10 10:11 10:41 10:36
11
12
13
14 14:26
15 15:26
16 16:16
17 17:21
18
19 19:01
20
21 21:01