Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ 535 (Χρόνος από αφετηρία: 01:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:56
10 10:41 10:31
11
12
13
14 14:21 14:56
15
16 16:26
17 17:21
18
19 19:01
20 20:56