Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:26
10 10:11 10:01
11
12
13 13:51
14 14:26
15 15:56
16 16:51
17
18 18:31
19
20 20:26