Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:47)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:32
10 10:17 10:07
11
12
13 13:57
14 14:32
15
16 16:02 16:57
17
18 18:37
19
20 20:32