Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:59
7
8
9 09:44
10 10:14 10:09
11
12
13 13:59
14 14:59
15 15:49
16 16:54
17
18 18:34
19
20 20:34