Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:34
10 10:19 10:09
11
12
13 13:59
14 14:34
15
16 16:04 16:59
17
18 18:39
19
20 20:34