Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:38
10 10:23 10:13
11
12
13
14 14:03 14:38
15
16 16:08
17 17:03
18 18:43
19
20 20:38