Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:54)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:39
10 10:24 10:14
11
12
13
14 14:04 14:39
15
16 16:09
17 17:04
18 18:44
19
20 20:39