Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:57)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:07
8
9 09:52
10 10:22 10:17
11
12
13
14 14:07
15 15:57 15:07
16
17 17:02
18 18:42
19
20 20:42