Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:41
10 10:26 10:16
11
12
13
14 14:06 14:41
15
16 16:11
17 17:06
18 18:46
19
20 20:41