Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΡΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:45
10 10:30 10:20
11
12
13
14 14:10 14:45
15
16 16:15
17 17:10
18 18:50
19
20 20:45