Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 01:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:46
10 10:31 10:21
11
12
13
14 14:11 14:46
15
16 16:16
17 17:11
18 18:51
19
20 20:46