Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΘΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:51)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:36
10 10:21 10:11
11
12
13
14 14:01 14:36
15
16 16:06
17 17:01
18 18:41
19
20 20:36