Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΘΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:58)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:43
10 10:28 10:18
11
12
13
14 14:08 14:43
15
16 16:13
17 17:08
18 18:48
19
20 20:43