Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:55 08:00
9 09:10
10 10:05 10:15 10:05
11 11:50 11:20
12 12:55
13
14 14:45 14:05
15 15:30 15:05 15:15
16 16:25 16:20 16:25
17 17:55 17:55
18
19 19:00 19:05