Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΚΑΡΑΒΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:38
9 09:33 09:48
10 10:43 10:53 10:43
11 11:58
12 12:28
13 13:33
14 14:43
15 15:23 15:43 15:53
16 16:08 16:58
17 17:03 17:03
18 18:33 18:33
19 19:38 19:43