Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΦΥΤΩΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:24
9 09:19 09:34
10 10:29 10:39 10:29
11 11:44
12 12:14
13 13:19
14 14:29
15 15:09 15:54 15:29 15:39
16 16:49 16:44 16:49
17
18 18:19 18:19
19 19:24 19:29