Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΛΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:30
9 09:25 09:40
10 10:35 10:45 10:35
11 11:50
12 12:20
13 13:25
14 14:35
15 15:15 15:35 15:45
16 16:00 16:55 16:50 16:55
17
18 18:25 18:25
19 19:30 19:35