Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΠΛ. ΒΑΡΥΜΠΟMΠΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:57 08:02
9 09:12
10 10:07 10:17 10:07
11 11:52 11:22
12 12:57
13
14 14:47 14:07
15 15:32 15:07 15:17
16 16:27 16:22 16:27
17 17:57 17:57
18
19 19:02 19:07