Πρόγραμμα Στάσης

537 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ
12η ΒΑΡΥΜΠΟMΠΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:05
9 09:00 09:15
10 10:10 10:20 10:10
11 11:55 11:25
12
13 13:00
14 14:50 14:10
15 15:35 15:10 15:20
16 16:30 16:25 16:30
17
18 18:00 18:00
19 19:05 19:10