Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
15η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:05
8 08:00
9 09:15
10 10:10
11 11:05
12 12:00 12:55
13
14 14:00 14:50
15 15:45
16 16:40
17 17:55
18 18:50
19 19:45
20 20:40