Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:07
8 08:02
9 09:17
10 10:12
11 11:07
12 12:02 12:57
13
14 14:02 14:52
15 15:47
16 16:42
17 17:57
18 18:52
19 19:47
20 20:42