Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:42)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:27
8 08:22
9 09:37
10 10:32
11 11:27
12 12:22
13 13:17
14 14:22
15 15:12
16 16:07
17 17:02
18 18:17
19 19:12
20 20:07
21 21:02