Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΥΜΝΑΣΤ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:44)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:29
8 08:24
9 09:39
10 10:34
11 11:29
12 12:24
13 13:19
14 14:24
15 15:14
16 16:09
17 17:04
18 18:19
19 19:14
20 20:09
21 21:04