Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:30
8 08:25
9 09:40
10 10:35
11 11:30
12 12:25
13 13:20
14 14:25
15 15:15
16 16:10
17 17:05
18 18:20
19 19:15
20 20:10
21 21:05