Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:28
8 08:23
9 09:38
10 10:33
11 11:28
12 12:23
13 13:18
14 14:23
15 15:13
16 16:08
17 17:03
18 18:18
19 19:13
20 20:08
21 21:03