Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:24
8 08:19
9 09:34
10 10:29
11 11:24
12 12:19
13 13:14
14 14:19
15 15:09
16 16:04 16:59
17
18 18:14
19 19:09
20 20:04 20:59